bao gia thi cong cau thang

Báo giá thi công tiểu cảnh giếng trời, tiểu cảnh cầu thang trong nhà chuẩn 2020

Bảng giá thi công tiểu cảnh giếng trời, tiểu cảnh cầu thang trong nhà chuẩn 2020

Với các khách hàng muốn xem bản vẽ trước khi thi công, thì chúng ta cần tiến hành ký hợp đồng thiết kế , chi phí này được sẽ được khấu trừ vào tổng chi phí thiết kế đã báo giá khi khách hàng chọn chúng tôi là đơn vị thi công.